От днес може да декларираме доходи и да платим данъци От днес (10 февруари) може да се подават данъчни декларации за доходите на физически лица, получени през 2021 година, обявиха от НАП. Това може да стане чрез подаване на формуляри по пощата или да бъдат попълнени и изпратени по електронен път.
Още не са заредени предварително попълнените данъчни декларации, които трябва само да се потвърдят от данъкоплатците или да се допълнят с данни за доходи, непосочени от НАП. Това ще стане в началото на март след подаването на данните от работодателите. Те се подават с ПИК или електронен подпис през портала за електронни услуги на НАП. В тях приходната агенция вписва автоматично получените през 2021 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от отдадени под наем на юридически лица имоти и др. Това става предпочитан начин за деклариране на доходите в последните две години. От НАП напомнят, че плащането на данъци чрез виртуален пост на НАП също е масова практика, ползвана от над 80% от данъкоплатците. Услугата е безплатна, без заплащане на никакви такси.
Крайният срок за обявяването на доходите е 3 май. Ако декларацията е подадена електронно до 31 март и си се плати пълния размер на налога, се ползва 5% отстъпка. Намалението на данъка обаче не може да надвишава 500 лева.
Нови отстъпки за родителите
Облекченията, които родителите могат да ползват за отглеждането на едно дете вече е 450 лева, за две – 900, за три или повече – 1350 лева. Родителите, които не са поискали такива облекчения чрез работодателя си през декември, могат да подадат заявленията в НАП заедно с данъчната си декларация. Вече не се изисква декларация от втория родител, че той няма да ползва преференцията. За облекчението за деца с увреждания не е необходимо да се прилагат ТЕЛК решения - тази информация приходната агенция си набавя служебно.
При дете с увреждане семейството може да разчита на намаление на данъка с 900 лева, но независимо от използването на това облекчение то се ползва комбинирано – веднъж се отчита облекчението за дете с увреждане, а втори път – правото на облекчение за отглеждане на дете. Така сумата за дете с увреждане става 1350 лева.
Ако единият родител е по майчинство, облекчението може да се ползва от другия родител.
От НАП уверяват, че превеждат сумите от ползваната отстъпка до месец от подаването на декларацията.
Всички видове данъчни облекчения може да се ползват, само ако лицето няма задължение към момента на подаване на декларацията. Проверка за налични задължения може да се извърши на страницата на НАП. За целта трябва данъкоплатеца за има ПИК.