От 1 януари започва дигитализацията на ваучерите

Kaufland и Лидл ще приемат хартиени ваучери за храна и след 1 януари 2024 година.

Ваучерите на електронен носител, регламентирани с Наредба 7, издадена на основание на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), ще бъдат приемани във всички магазини на Kaufland поетапно, след сключване на съответните договори с операторите на ваучери и осигуряване на необходимата техническа обезпеченост. За всяка настъпила промяна, компанията ще уведомява своевременно и публично своите клиенти. Съгласно изменение на ЗКПО, което влиза в сила от 1 януари 2024 г., предвиден е преходен период за преминаване изцяло към ваучери за храна на електронен носител. Kaufland България ще продължи да приема ваучери за храна на хартиен носител до тяхното изчерпване.

Лидл България също обяви, че продължава да приема разплащания с хартиени ваучери за храна по Наредба 7 и Наредба 11 и за подарък до изтичане на срока им на валидност.
Към настоящия момент електронни ваучери за храна, предоставени от работодатели, не могат да бъдат използвани в магазините на Lidl. За да е възможно това, трябва да бъдат изпълнени следните две условия:
- Сключване на съответните договори с лицензираните оператори на електронни ваучери за храна;
- Извършване на необходимата техническа подготовка.
Информация за датата, от която ще бъдат приемани ваучери за храна на електронен носител, ще бъде предоставена допълнително.

Източник: Economy.bg