С 35 гласа „за“ на извънредно заседание Общинският съвет в Казанлък отмени своето Решение № 14 от 22 декември 2023 година. Тогава с 20 гласа "за" съветниците гласуваха да се учреди възмездно право на строеж за срок от 30 години за построяване на фотоволтаична централа с мощност 33-50 MW в полза на „ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ“ ООД. Разположението на съоръжението е предвидено в землището на село Кънчево и по информация, изнесена на заседанието от общински съветник, става въпрос за 375.5 дка земя.

Предложението за отмяна на Решение № 14 бе внесено с доклад от председателя на ОбС-Казанлък Николай Златанов. То бе върнато и от областния управител на Стара Загора, която посочва, че е незаконосъобразно, тъй като не е взето с необходимото при такива казуси мнозинство от 2/3 от общия брой съветници - в случая с гласовете на 25 общински съветници. Междувременно жителите на Кънчево организираха два протеста против разполагането на фотоволтаичен парк в землището на населеното място. Доста хора от селото присъстваха и на самото заседание на ОбС на 16 януари 2024 г.

На извънредната сесия кметът на Кънчево Стойно Стойнов заяви, че е твърдо против изграждането на фотоволтаичен парк в землището на населеното място. Той дори определи селото като най-ощетено, посочвайки, че през 70-те години на миналия век голяма част от землището е взето за изграждане на полигон, а в по-ново време – преди няколко години, 200 дка от землището покрай реката били отдадени за баластиера за срок от 20 години. „Сега се посяга на нашето светилище“, каза Стойно Стойнов, посочвайки, че в тези земи влиза местност, която жителите на селото почитат като духовно средище, както и 100-годишна чешма.