Европеизация на данъчната ни система и повече пари в джоба на хората. Това е същината на стартирала национална подписка под надслов: „Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци“.
Към подписката е съпричастна и КТ „Подкрепа“ и нейната структура в „Арсенал“, съобщи Светлана Станчева, зам. председател на синдиката в дружеството.

На 25 септември Конфедеративният съветна КТ „ Подкрепа“ единодушно подкрепи включването на синдикалните структури в страната в националната гражданска инициатива.
Тя настоява за въвеждане на необлагаем минимум върху личните доходи до текущия размер на минималната работна заплата и на намалени, диференцирани ставки на ДДС от 9% за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги.

Инициативата протича като национална подписка,на територията на цялата страна, в т. ч. ив предприятията, като тя ще бъде внесена в Народното събрание, успоредно с депозирането на бюджета за 2018 г. Идеята е чрез упражняване на натиск да се заставят управляващите да признаят необходимостта от промени в данъчния модел, който разтоварва отговорността на бизнеса и на заможните за пълненето на бюджета и я прехвърля изцяло върху гърба на работещите и най-вече върху хората на наемния труд.
На територята на „Арсенал“ също вече се разпространява подписката от гражданската инициатива и всеки желаещ може да я подкрепи, подписвайки се под исканията.
Крайният срок на подписката е 25 октомври .
Тя може да бъде подкрепена не само от синдикални членове, а от всички, които подкрепят исканията за европеизиране на данъчното ни законодателство и по- ниски данъци на основни храни, стоки, медикаменти, книги и учебници.
Освен на хартия, подписката може да бъде подкрепена и в онлайн вариант на:


Ако бъдат пирети исканията, записани в националната гражданска инициатива „Да спрем машината за неравенство! За справедливи данъци“, то това моментално ще остави пари в джоба на хората.
Повече за Инициативата, включително и още аргументи, може да бъдат намерени на нейния сайт: