Започва подготовката за местните избори На 4-ти септември трябва да бъде назначена Общинската избирателна комисия за предстоящите местни избори и национален референдум за Изборния кодекс. За тази цел и за определяне състава на комисията, кметът на община Казанлък Галина Стоянова свиква на първи консултации всички парламентарно представени политически сили на територията на общината.
Според разпоредбите на Изборния кодекс и решение №1524/18.08.2015 г. на ЦИК, в тези консултации участват ПП „ГЕРБ”, КП „БСП лява България“, ПП „ДПС“, КП „Реформаторски блок“, КП „Патриотичен фронт“, КП „България без цензура“, ПП „АТАКА“ и КП „АБВ“.
Консултативната среща е утре, 25 август от 17:30 часа.
С цел по-добра информираност на гражданите и тяхното активно участие в местния вот на 25 октомври, Централната избирателна комисия започна на сайта си ежедневна публикация на важни информации, свързани с вота и пояснения към тях.
Съгласно Избирателния кодекс и решение на ЦИК, при провеждане на консултациите представителите на партиите и коалициите трябва да представят писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, както и списък с резервни членове.
Необходими са още копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.