Ваучери за храна и ясла вместо пари дават вече на непълнолетните майки

От вчера в Дирекцията за социално подпомагане в Казанлък се раздават ваучерите на непълнолетни и малолетни майки от община Казанлък. Тази форма на подпомагане на децата е на база изменението и допълнението от 28 юли тази година на Закона за семейните помощи за деца и правоимащите по него, по член 7 и 8., съобщи Мима Орачева, ръководител на дирекцията.

Така вместо досегашните пари за майчинство в размер на 100 лева месечно и полагащите им се месечни помощи за деца, непълнолетните и малолетни майки вече ще получават ваучери със съответната равностойност на отпусната им полагаща се помощ от държавата.

Права на такива ваучери за месеците октомври и ноември имат общо 105 малолетни и непълнолетни майки от района. Предостявяните ваучири са валидни до 29 февруари следващата година. Правоимащите могат да ги получат в работните дни на службата, в стая 4, етаж 2 в сградата на Социалното подпомагане.

Ваучерите се предоставят от Агенцията за социално попомагане и са на стойност 35 и 50 лева. С тях може да се плати пълно или частично таксата за детска ясла или детска градина, детската кухня или ученически стол, лагер, да се купят дрехи, храна, обувки, бебешки и детски принадлежности, козметични и хигиенни материали и други стоки за ежедневна употреба, необходими за детето в зависимост от възрастта му.

С предоставяните ваучери може също така да се купят учебни пособия и учебници.
Непълнолетни майки или техните законни представители получават от дирекция "Социално подпомагане" два екземпляра от ваучера, които предоставят на избран от тях доставчик на стоки или услуги. Ваучерите се получават лично от правоимащото лице или от негов представител въз основа на нотариално заверено пълномощно, уточняват социални работници.

За първо, трето и всяко следващо дете семейството ще получава по един ваучер на стойност 35 лв., а за второ дете - един ваучер на стойност 50 лв.
След промените в Закона за семейни помощи за деца от юли. т.г. над 3300 непълнолетните майки ще получават месечните помощи по реда на този закон само в натура, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.