Окончателно решено: НИТИ в забранителния списък за приватизация

Българският Парламентът днес окончателно реши да включи НИТИ- ЕАД гр. Казанлък, ВМЗ-Сопот и „Кинтекс“ ЕАД-София в забранителния списък за приватизация. Това стана след като на второ четене единодушно бяха гласувани промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Само трима от присъстващите в залата депутати гласуваха "въздържал се".

Вносител на предложението, гласувано с мнозинство, е народният представител от БСП Манол Генов.