Мъжете са щастливят пол в България, според последните данни на Националната статистика.


По данни към 31 декември 2017 година на 1000 мъже у нас, се падат 1060 жени, което прави потенциалния им избор по-голям. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години, а на жените – до 65 години.
Област Стара Загора е сред първите 5 области в страната, с най- висок процент на отрицателен демографски прираст.
В навечерието на поредния Международен ден на жената- 8-ми март, статистиката на населението у нас продължава да е в полза на жените като брой и продължителност на живота, и в полза на мъжете по отношение на по- голяма възможност за избор сред противоположиня пол. За сметка на това мъжете живеят средно ссъс 7 години по-малко от жените у нас.


82 642 са жителите на община Казанлък по постоянен адрес, към 15-ти декември миналата година, показват даннните на ГРАО Казанлък.
По настоящ адрес броят на живеещите в общината е по- малък с над 8 хиляди души- 75 352 човека.
Само в град Казанлък, по постоянен адрес към средата на декември миналата година са записани 56 254 жители на града, а по настоящ те са с над 5 хиляди по – малко – 50 091 души.
Дирекция ГРАО на община Казанлък не събира актуални данни по пол.


Мария е най- женското име в Казанлъшко. Общо 1623 са жените с това име в цялата община. В Казанлък живеят 1218 от тях.
Марийките са 425.
Иванка се именуват 906 жени в общината, от които 633 в града. Герганите са общо 381, 286 от тях са жителки на град Казанлък.
Най- женският месец в годината се оказва инай- несватбеният. Само 4 ще са сватбите в Казанлък през март. В Деня на майкаат и жената няма желаещи за бракосъчетания. Едно ново семейство ще се роди ден по-късно, на 9-ти март.


Почти без сватби ще е и месец април- само една е заявена към този момент. Същата е тенденцията и за месец май, когато традиционно е времето на абитуриентските балове, не на женитбите.
Слабият интерес към сватби този сезон рефлектира и върху сватбената статитистика- 30 са гражданските бракове, сключени от началото на годината до днес в Казанлъшко. Над 20 от тях са делнични бракосъчетания, без сватбени тържества.