Месец преди  началото на новата учебна година, масово се търсят учители

Сериозно е търсенето на учители в община Казанлък, месец преди старта на новата учебна година.

Най- голямо е търсенето на начални учители и възпитатели в начален курс, както и на преподаватели по специални дисциплини в сферата на строителството, икономиката, информационните технологии, общественото хранене, съобщи за сайта zakazanlak.bg Татяна Димитрова, началник РИ на МОНМ.


Свободни места за преподаватели в общината са обявили почти всички училища, както и някои детски градини. Едно от най- старите казанлъшки училища, с традиции в образованието- ОУ „Кулата“ търси през Инспектората помощник –директор по учебната част.

Заради промени в Наредбата за числеността на персонала и въвеждането на трети час седмично по физическо възпитание, за практикуване на избран конкретен спорт или туризъм и изискването той да се поеме от правоспособен учител, е засилено търсенето и на такива кадри, с необходимото образование и квалификация.
Сериозно е търсенето и на преподаватели по математика, физика, биология, психология, история, български език и литература и английски език. Учители по различни предмети се търсят в ПГ по лека промишленост и туризъм, в ПГ по строителство, в ОУ "Паисий Хилендарски" и други. Сред обявените свободни позиции за преподаватели е и място по физика, химия, астрономия, природни науки в казанлъшката ПМГ „Никола Обрешков“. Засилено е търсенето на учители в предучищна подготовка в детските градини на Казанлък и района. Там търсят и помощен персонал, сред които готвачи, огняри, охрана.

Повече от 60 са свободните места за учители, възпитатели и друг персонал към днешна дата в област Стара Загора. Броят им е динамичен и всеки ден се променя, допълни началникът на Инспектората по образованието. Завишеното търсене на учители се обяснява и с влезлите в сила промени в Кодекса за социалното осигуряване, които дават право на директорите да освобождават учители, навършили пенсионна възраст.
Застаряващите учители са сериозен проблем и тревога в системата на образованието, допълни Димитрова, според която огромен е броят на учителите над 55 години в училищата и процентът им се увеличава непрекъснато. На практика кадри има, но няма достатъчно желаещи за работа в училище, споделя началника на РИ на МОНМ в Стара Загора.
Заради дефицита на учители, директорите в повечето случаи не са поставили изрични условия за стаж, като дават шанс на съвсем млади хора, току –що завършили да кандидатстват за дадена позиция.

13 са закритите паралелки, след завършен 7 клас за новата учебна година в област Стара Загора, по данни от Инспектората. В цялата област 27 ще са професионалните и още толкова профилираните паралелки в гимназии и специализирани училища. 3180 по прогнозни данни са първолаците в областта, само с двама по-малко от миналата година. От тях 650 ще са в община Казанлък.
През новата учебна година в област Стара Загора няма да има закрито училище, нито открито ново.
Заради авариралата част от сградата на ПМГ „Никола Обрешков“ в Казанлък от новата учебна годиа близо 700 ученика на математическата са преместени в сграда на ПГ „Иван Хаджиенов“.