Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ ще бъде възстановена и ще върне предишния си вид, защото най-добрите специалисти-експерти започнаха дейности по нейното възстановяване, заяви на пресконференция Даниела Коева, заместник-кмет на община Казанлък по строителство, инфраструктура и транспорт.
Техническата експертна комисия (ТЕК) продължава да работи по подготовката на протокола, но едновременно с това започна предписания за укрепване на старата сграда и премахване на авариралата част. Община Казанлък е предприела всички действия за осигуряване на строител с опит в тази дейност, който е на обекта и извършва дейностите, предписани от ТЕК под наблюдението на експертите.
По предписание на комисията започна вземането на проби за изработване на геоложки доклад на почвения слой.
Отново по предписание на комисията започват дейностите по конструктивното обследване на сградата и изработване на инвестиционен проект за възстановяване на авариралата част от нея. Специалистите констатират, че аварията не е засегнала конструкцията на съществуващата сграда и тя не е поддала на увреждания.
Община Казанлък и Министерството на образованието и науката имат решение за пребазиране на училището в ПГ „Иван Хаджиенов“, където ще се настанят учителите и учениците, докато приключат строителните дейности. Корпусът в „Иван Хаджиенов“ е самостоятелен, ремонтиран през миналата година и в момента се работи по осигуряване на неговото газифициране.
Всички дейности по възстановяване на ПМГ „Никола Обрешков“ и дострояването на новата част се контролират от ТЕК и ДНСК. Училището ще върне предишния си вид.