Експерти за Казанлък публикуваха отчета си за изминалия мандат в Общинския съвет (2011 – 2015 г.). От надпартийната група заявиха, че през изминалите четири години не са подвели нито един жител на общината с избора му. „Експерти за Казанлък се превърна в емблема на откритата работа. Групата общински съветници инициира някои важни решения и беше част от всички успешни дейности и проекти на територията на Община Казанлък“, обясниха Експерти.
По време на откриването на предизборната кампания Цветан Шиков, председател на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, изтъкна, че Експерти са единствените, които преди 4 години са представили отчета си и сега продължават традицията. „Ние нямаме какво да крием, открити бяхме през целия мандат“, каза Шиков.
Според Експертите основният им принос е внасянето на дух на диалогичност и експертност в работата на Комисиите. Именно поради тази причина предложенията и проектите са били изготвяни професионално още там и затова гласуването им е минавало с мнозинство. „Няколко емблематични примера за това са парковете Розариума и Тюлбето, болницата, която беше един от първите наши ангажименти и така до ден днешен, Младежкият дом и други“, обясни експертът. Той допълни, че по доклад на комисия с негово участие всяка година се извършва ремонт на пътища в общината.
„Има още много работа, много неща са подготвени, но не стигна времето и е важно следващият Общински съвет да работи още по-добре от този, още по-експертно, за да има още повече резултати“, заяви в заключение Шиков.