Двойно да бъдат увеличени промилите за изчисляване на такса „смет“ за жителите на населените места от община Казанлък от догодина.
До този извод да стигнали по време на съвместната среща представители на общинското ръководство на Казанлък и членовете на Председателския съвет на новоизбрания Общински съвет.


Увеличението на промилите за такса „смет“, което ще се отрази и в крайния размер на налога за гражданите, ще е със 100% по- голямо на база досегашните, според водените дискусии.


Така от досегашните 2 промила такса „смет“, заплащана от живеещите в град Казанлък, се предлага през новата 2020 година промилите да са довйно по-високи- 4, и от 3 промила за живеещите в населените места- те да станат 6 промила.
Ако предложенията бъдат гласувани и при дискусиите на новия бюджет на община Казанлък за 2020 година, то те ще важат за гражданите през новата година.


Според финансиста Драгомир Петков, председател на бюджетна комисия в Общинския съвет, увеличението на налога за такса „смет“ е наложително предвид увеличените разходи за депонирането на отпадъците, които стават още по- големи през новата година. От 54 лева на тон в момента, догодина увеличението ще е почти двойно- 97 лева.
През настоящата 2019 година със сумата от 550 хиляди лева от общинския бюджет бе дофинансирана дейността на звеното по сметосъбиране исметоизвозване. Общинските сметки обаче показват, че дори и това дофинансиране не е било достатъчно. Очакванията са в края на годината, сумата за дотация по това перо да е в размер на 850 хиляди лева.Според Петков, увеличението на промилите е неизбежно, предвид и ниските данъчни оценки, които имат имотите в селата и които не кореспондират с адекватността на заплащаните такси „смет“.

Ако не бъдат увеличени промилите за такса „смет“ за населението през новата година ,според изчисленията, общинската хазна ще трябва да дофинансира това перо с повече от 2 милиона лева. Сума, която ще се отрази изключитеон негативно на общинския бюдджет .

Председателят на бюджетната комисия в Общинския съвет уточни, че наложителното увеличение на промилите за такса „смет“ от новата година ще е първото след последните два мандата на тази общинска управа / 8 години/, в които промилите са били непроменени и съответно и приходите, постъпващи в общинската хазна, са били едни и същи. Истински сериозноот увеличение на данъка за смет се очаква през 2021 година, когато ще влезе в сила и новата методика за изчисляването на налога за отпадъците.
Той ще се изчислява или на количество изхвърлени отадъци от домовете, или на броя членове в дадено жилище.


За наложителното увеличение на промилите за такса „смет“ за населението на община Казанлък ще бъде проведена и мащабна разяснителна кампания, уточняват в съобщение от Общинския пресцентър.
.