Да се преразгледат настанителните заповеди за отдаване под наем на общинските жилища.

Това е предложението на обществения посредник на Казанлък Гинка Щерева, което подготвя до общинската администрация. Предложението й е на база впечатления, направени от посетителите в нейната приемна и поставените от тях въпроси и жалби. Мотивите й затова са зачестилите различни сигнали, свързани с това и с цел намирането на максимална справедливост при разпределянето на жилищата настаняването на наематели в тях. При преразглеждането на настанителните заповеди следа да се вземат предвид и настъпилите промени при намателите, както по отношение на техния брой в едно жилище и ползваната площ, така и доходи, заяви омбудсманът.

Над 150 са гражданите, посетили от началото до този момент приемната на обществения посредник на Казанлък. Основните въпроси и жалби, за които те търсят съдействие в и подкрепа от омбудсмана са няколко: Най- много са въпросите и жалбите на гражданите, търсещи съдействие при решаването на жилищни проблеми, свързани с прилагането на Наредба №12 – за настаняване в общински жилища. Непознаване на всички критерии от страна на гражданите, които се изискват за настаняване в такова жилище, е в основата на голяма част от отказите, показва опитът на омбудсмана.

Не са малко и случаите, в които гражданите настояват за преразглеждане на настанителните заповеди в общински жилища или възразяват срещу направени им откази.

Съвсем наскоро, по предложение на обществения посредник Гинка Щерева, наредбата бе променена и даде възможност за общински жилища да кандидатстват не само жители на града, а на общината.

Друг важен въпрос, по който гражданите продължават да търсят обществения посредник, е свързан с отглеждането на домашни животни. Въпросът е специално третиран в общинската Наредба №7. По думите на Щерева, често различните тълкувания на спорни казуси и на практика противоречие на прилагането на наредбата и закона, стават причина органите и общинските администрации да се лутат в неразрешими лабиринти от проблеми, свързани с това и втори път- а самите граждани да намират вратички и да се измъкват от санкции, или да са несправедливо ощетявани
Управлението на общинската собственост и сигнали, породени от ползватели на услугата „личен асистент“ и лични асистенти, са друга част от въпросите, за които се търси съдействие от омбудсмана на Казанлък. Гинка Щерева бе избрана за такава преди две години, като част от листата на „Експерти за Казанлък“.

Преди дни, тя е депозирала в Деловодството на община Казанлък и до Кмета свое експертон предложение, на база наблюдениеи с цел реакция от страна на общинската управа.

Предложението на Щерева е свързано с по-оптимално и ново преразпределение на помещенията в сградата на бул. „Батенберг“ №4, където се намират редица важни служби за гражданите: Данъчна, Социална дирекция, Бюро по труда, ГРАО,
Предложението на Щерева е свързано с облекчаване на достъпа на гражданите и разширяване на възможностите им като време да ползват дадени услуги, от страна на работещите в сградата и по- функционално разпределение на самите помещения, в тази посока.

В последните дни при обществения посредник на Казанлък зачестяват и жалбите на граждани, свързани с новата кадастрална карта на града. В тази връзка Щерева припомня, че срокът за възражения от страна на гражданите по въпроса, е до 7-ми август тази година. Право на всеки един е да се възползва от това и да направи съответното възражение. След този срок, правата си гражданите ще трябва да уреждат по съдебен път.

Приемната на обществения посредник на Казанлък се намира на бул. „Ал. Батенберг“ № 4, ет 2.