„Балканинвест“ ще поеме градския транспорт

Да извършва обществен транспорт на пътници на територията на България, е една от промените, които настъпиха в предмета на дейност на общинската фирма „Балканинвест”, съгласно гласуваното днес решение от Общинския съвет. По думите на кмета Галина Стоянова, това е етапна стъпка към реализация на проекта „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап І“. Съгласно този проект, градският транспорт в Казанлък ще бъде обновен и модернизиран, ще бъдат закупени 7 електробуса, които ще обслужват основните линии в града. За тях ще бъдат закупени 4 двойни зарядни станции. Целият проект, който е по ОП „Региони в растеж”, е на обща стойност 3 690 050 лева, от които собственият финансов принос на Община Казанлък е 503 613 лева. Проектът включва още реконструкция на бул. „Розова долина”, нови спирконавеси и електронни информационни табла, въвеждане на GPS-устройства за автобусите по градските линии, специализирана компютърна система за управление.

На тази сесия бе гласувана Запис на заповед за получаване на 35% авансово плащане или 1 115 253 лева, за новия градски транспорт, които Община Казанлък ще получи безвъзмездно като бенефициент по проекта.

Идеята за промените в общинското дружество „Балканинвест” и натоварването му с още дейности, една от които е именно новият градски транспорт, е общественият транспорт в Казанлък да се управлява от общинска, а не от частна фирма, каза днес кметът Стоянова. В момента се прави проучване за броя на пътниците, пътуващи по градските автобусни линии, което ще завърши през месец юни. След като бъде ясен пътникопотокът, ще се премине към следващата стъпка – лицензиране на „Балканивест” ЕООД за превозваческа дейност.

На въпрос на общинската съветничка Моника Динева от „БСП – Лява България” за финансови параметри на новата дейност на общинската фирма, за приходите и разходите, за необходимите щатни бройки, кметът на Казанлък отговори, че това са следващи стъпки, последната от които ще бъде определяне цената на билетите. Към момента се решава въпросът за базата на новите електробуси и имота, който ще бъде използван за гараж и за сервиз на електробусите.

"Балканинвест" ЕООД ще извършва още независим строителен надзор в проектирането и строителството, технически и инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на водопроводи за минерална вода и съоръженията към тях. Промените бяха приети с 30 гласа "за" и двама въздържали се.