20 години блок в центъра, извън Кадастъра на Казанлък

Цял един блок в центъра на Казанлък липсва на Кадастралната карта, научи ZaKazanlak.bg. Липсата е установена от собственици на жилища в кооперацията, която се намира в близост до Дома на културата „Арсенал“. Блокът е строен в бурната 1995-та година и е първата завършена сграда ново строителство през частна фирма. Парцелът е продаден на строителната фирма от собственици на мястото, където преди това е имало къща с двама наследници – брат и сестра. И към момента, в електронните архиви на фирмата, която изработва новата Кадастрална карта, и – явно, в документацията на Общината, сградата не е описана.

12-те апартамента на трите етажа и огромната партерна търговска площ, ведно с подземните гаражи, мазета и общи помещения, по документи, не съществуват, въпреки редовното плащане на данъци от страна на собствениците. В аналите на Общината това е място, записано с по една втора идеални части на името въпросната строителна фирма и един от сегашните собственици на търговски площи там.

Куриозите с тоя блок не почват сега. Адресната регистрация на живеещите се води на улица „Чавдар войвода“ 1, а нотариалните им актове са на номер 5. Партидите за тока и водата, също са на различни адреси. Кооперацията е предадена на собствениците от фирмата, извършила строителството, по време на официално събитие, отразено тогава шумно в местната телевизия и всички медии. По-късно във времето започват да падат една по една шпакловките от таваните на апартаментите. Собствениците на фирмата – строител компенсират желаещите пострадали с нужните ремонти. Миналата година пада и гипсът на една от площадките на стълбището, след като е бил вече направен основен пълен ремонт на тази обща част на съсобственост. Преди години живеещите в кооперацията ремонтират изцяло и протеклия покрив.
Архитект на сградата е бившият главен архитект на Казанлък, Николай Николов.
Липсата на кооперацията на недовършената още Кадастрална карта не е фатална, но може да създаде куп неприятности, обясниха от фирмата, която изработва този важен за администрацията и гражданите документ. Хората, обаче, не бива да пропускат крайния срок за възражения и искане на нанасяне на корекции, защото след този срок, корекциите вече ще се правят срещу заплащане в Кадастъра в Стара Загора. Към момента, след обявяването на срока за проверка на нанесените корекции по подаваните през зимата на огромни опашки в Общината, възражения, вече има направени близо 400 промени по проекта за Кадастрална карта на Казанлък. Две служителки приемат гражданите с нотариалните им актове и сверяват документите с данните от досега съставената карта. За случаи като този на „Чавдар войвода“, от фирмата, вероятно ще се наложи да пратят специалисти на място за уточняване на броя и вътрешните граници на помещенията. От фирмата твърдят, че вече са посещавали този адрес, но не могли на намерят никого от живеещите. В сградата има и лекарски кабинети, чиито собственици, вече веднъж са подавали документи за включване в картата, но сега се оказва, че трябва да се явят отново при служителите на фирмата в партера на бившето казанлъшко НТС в сградата на Общината.
Срокът за проверка и възражения от страна на собствениците на имоти е до 7-и август тази година.