От тази сутрин започна временното укрепване на ПМГ „ Никола Обрешков“ в Казанлък. Укрепването е вътрешно и ще бъде прието от техническата експертна комисия, която е поела случая.
То ще продължи до края на тази седмица, като в началото на следващата седмица ще започне събарянето на авариралата част от училището, което също ще се наблюдава от комисията.Към момента всички разходи по тези дейности се поемат от Община Казанлък, като след окончателното становище на Експертната техническа комисия, Общината ще предяви претенции за тяхното възстановяване към виновта или виновните страни за аварията. Всички дейности по възстановяване на ПМГ „Никола Обрешков“ и дострояването на новата част се контролират от ТЕК и ДНСК.
Ограничителният режим за преминаването в района на училището от хора и автомобили остава.