ВАС временно спря конкурсите за директори на училища Върховният административен съд (ВАС) спря действието на Наредбата 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, съобщиха от съда.
Причината е съдебен спор след жалба на директора на Средно училище „Петър Берон“ в Пазарджик, в качеството ѝ на участник в конкурс.
„Целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на лицата, подали жалба или протест, какъвто е случаят с директора на пазарджишкото училище“, изтъкват от съда.
Върховните магистрати допълват, че ако обявените конкурси за заемане на длъжността директори на училища и детски заведения продължат при действието на оспорения нормативен акт, това би ограничило възможностите на жалбоподателката за успешно участие в конкурса.
Действието на наредбата е спряно до приключване на съдебния спор.