Европейският съюз ще въведе нова категория моторни превозни средства (МПС) по силата на политическо споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за промени в съществуващото законодателство.
В категория U ще бъдат включени извънпътната подвижна техника като булдозери, багери, товарачи, комбайни, кранове, мотокари, снегопочистващи машини по обществените пътища
Освен, че ще ги опишат по-точно, с категоризирането им властите в страните членки ще получат правото да ограничават движението на машините по пътната мрежа, когато прекомерните им размери пречат на маневреността или могат да повредят пътища, мостове и виадукти заради теглото или параметрите си.
Измененото законодателство създава хармонизирани изисквания за пътна безопасност за движението на самоходни машини, които трябва да се движат по обществените пътища и които досега са били регулирани по отделни правила във всяка от европейските държави. Регламентът ще замени съществуващите национални регулаторни режими и ще намали разходите, административната тежест и забавянията за бизнеса.
Производителите и дистрибуторите ще могат да подават само еднократно заявление за одобряване за движение по пътищата в една държава от ЕС, а техниката ще се приема за използване по пътищата във всички държави от ЕС. Това ще улесни навлизането на пазара на нови модели, ще премахне забавянията, свързани с многократните одобрявания, и ще позволи намаляване на разходите за привеждане в съответствие за промишлеността, съобщи Европейската комисия.
След окончателното му приемане, което се очаква да се случи до лятото, ще стане възможно да се регулира и движението на напълно автоматизирани извънпътни мобилни машини, т.е. машини, които нямат водач и се управляват дистанционно, съобщи ротационното председателство на Белгия, което сключи споразумението с парламента късно в сряда.
Новото законодателство ще освободи производителите на такава техника от изискването за типово одобрение за пускането в движение на подобни машини и те ще могат да ги регистрират само в някои държави, спестявайки им разходи и усилия. От своя страна националните власти ще могат да откажат пускането на машини, категория U по своите пътища, забранявайки регистрирането на такъв тип МПС.