Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова със своя заповед възложи предаване на закупеното оборудване за новия корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ на директора на учебното заведения във връзка с финализиране на строителните дейности и предстоящото откриване на новия корпус в началото на новата учебна година 2023 – 2024 година.
Новото оборудване осигурява материалната база на допълнително изградените 12 класни стаи в новия корпус. То обезпечава новите 312 учебни места и включва 12 лаптопа, 12 бели дъски, 312 ученически маси, 312 ученически стола, 12 броя учителски бюра и столове, 12 мултимедийни проектора.
Община Казанлък изпълнява Проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“, за който спечели финансиране от Министерството на образованието и науката. Изграждането на допълнителна сграда към ремонтираната основна на гимназията ще обезпечи преминаването на едносменен режим на обучение.