Общинският съвет в Казанлък гласува за изграждането на нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ при конкретни параметри спрямо съществуващата постройка и дворно пространство. Решението на общинските съветници позволява оптимална реализация на проекта, с места за отдих и запазване на идеята за изграждане на зона за спорт. Новата сграда ще бъде построена на разстояние 5 м от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти, като се запазва максимално голяма площ от съществуващото дворно пространство за целите на образователната институция. Съветниците дадоха съгласие в запазеното дворно пространство да бъде определено застроително петно за изграждането на зона за спорт, което да бъде осъществено на разстояние 3 м от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти.

Днешното решение на Общински съвет – Казанлък позволява преминаването към следващ етап - изготвяне на инвестиционен проект и провеждане на обществени поръчки за изграждане на новия корпус.

Община Казанлък спечели одобрение по проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ от Министерство на образованието и науката в началото на 2021 година. Проектът ще позволи преминаването на едносменен режим на обучение на всички 371 ученици към момента, при максимален достъп до качествено образование на децата по математика, информатика и природни науки с изграждането на нови 12 класни стаи за още 312 ученици.

Одобреният проект на стойност 2 000 000,00 лева с ДДС безвъзмездно финансиране ще се изпълнява по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.). Предвиденото време за реализация е три години, считано от 2021 г.