Казанлък, ранна есен: няма работа за висшисти

Почти няма свободин места за висшисти в Казанлък, на база обявените такива от местното Бюро по труда към края на септември. Свободните позиции, за които се търсят специалисти с висше образование, без 3-те педагогически, са на практика само 2, тъй сато за други две е възможно заемането им от хора със средно образование.

Предложенията за висшистите са за програмист, специалист ВиК, или технически сътрудник и медицинска сестра.
Масово обявените свободни работни места, чийто общ брой е 128, с педагогическите 3, са общо 13, двойно по- малък от свободните работни места преди два месеца.

На борсата се търсят основно работници в сферата на услугите, производството, където отново най- много са обявените свободни работни места за хора за машиностроителните предприятия, търсят се продавачи, огняри, склададжии, търговски работници.
Незаети са и местата за детегаледачи, социални работници и пощенски раздавачи.

По програми за младежка заетост до 29 години са обявни свободни работни места с обучение за товарачи, общи работници, работници в кухня, продавачи и продавачи - разносна търговия.