До средата на юли броим белите щъркели

7-мото Международно преброяване на популацията на белия щъркел се провежда в цялата страна. До 15-ти юли в област Стара Загора също ще се броят белите щъркели. В процедурите по преброяването участват експерти от РИОСВ - Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите. Преброяването на белия щъркел в България се извършва по методика за мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. На място, екип от експерти, чрез GPS, ще взема точни координати на идентифицираното гнездо и в полеви формуляр ще отразява информация за броя на гнездата, броя на заетите гнезда, размножаващи се двойки, броя на малките и др.
Инициативата е стартирала през 1930 г. и се провежда веднъж на 10 години. В България координатор на преброяването е Българското дружество за защита на птиците. Щъркелът е една от птиците, които живеят най-близо до хората и е чувствителен индикатор за състоянието на околната среда. Преброяването на щъркелите има за цел да се установи състоянието и опазването на популацията им.