Дариха близо 8000 лева за "Детство без насилие" Приключи дарителската кампания на сдружение „Жените на Казанлък“ за Защитено пространство „Детство без насилие“ чрез Платформата.бг и DMS 17777. Събраните средства са 7936 лв. "Средствата ще използваме за техническо оборудване, канцеларски материали и пособия, както и за възнаграждения на екипа, който ще работи с децата и семействата. Изказваме огромна благодарност на всички благодетели, които подкрепиха нашата кауза, за съпричастността, за големите сърца и вяра!", сподели Стела Кехайова, председател на Сдружението.

Кампанията стартира на 8 март 2024 г. с краен срок 30 април, т.г. "Жените на Казанлък" бяха сред одобрените 6 кандидати за дарителски кампании на фондация BCause.

Защитеното пространство ще се използва за работа с деца, които са преживели насилие, свидетели на различни форми на агресия в семействата и училище. Специализиран екип от психолог и социален работник ще продължат да оказват безплатнасоциална, психологическа и терапевтична подкрепа, насочени към преодоляване последствията от преживяното насилие.Екипът ще бъде на разположение за реакция по всички видове насилие. Като част от работата по превенция, Защитеното пространство към Центъра за превенция на насилието в Младежки дом ще работи с различни общности и институции. Подкрепа се оказва и на пострадали от насилие родители, както и на цялото семейство. Те ще получат сигурност, защитеност и споделена емоционална близост, които им помагат да излязат от кръга на насилието в живота си. Защото всяко дете има нужда от своята спасителна мечта. Защото всяко дете има нужда да расте свободно, защитено и сигурно! Защото всяко дете има нужда от щастливо детство!

Кампанията ще завърши с Благотворителна кулинарна изложба на 14 юни, откриване на Защитеното пространство на 20 юни, за които ще има допълнителна информация.