Близо 750 са възраженията от граждани на Казанлък, направени в общинската служба „Кадастър“, по повод изготвената кадастрална карта на града. Това съобщи Стела Кънчева, представител на фирмата, работила по изготвянето на кадастралната карта на града.
Най-голям брой възражения на гражданите са свързани с невписването на собствеността на имота в новата кадастрална карта. Причината за това, според експерта е неподаването в законовия срок от страна на гражданите на документ за собственост върху дадения имот. Неотразена промяна на собственост при сделки, извършени в периода ноември 2014- август 2015 година, са друга част от подадените възражения.
Третата, но малобройна група възражения, са заради неточни граници на отразени в кадастралната карта имоти, разминаващи се с 10-15 сантиметра от границите, за които самите собственици имат претенции. Единични са възраженията от собственици на сгради, които са без изработени схеми за етажна собственост. Общият брой на такива сгради в Казанлък е 10.
Сред жалващите се e и вечната категория „дежурни“.

До средата на септември ще е готов официалният протокол на Службата по кадастъра, в който ще са отразени всички конкретни случаи на възражения и тяхната уважителност.
Казанлък е един от малкото големи градове в България, които до момента нямаха изработена кадастрална карта. Близо 12 месеца отне работата по нея на специалисти по кадастъра.

Кадастралната карта на Казанлък включва 7700 броя имоти, 15 900 сгради, в това число блокове, къщи и гаражи и 25 хиляди самостоятелни обекта /апартаменти, магазини и офиси/. Кадастралната карта обхваща територия от 1 170 хектара площ.
Освен Казанлък само още две населени места в Община Казанлък имат готови кадастрални карти- селата Енина и Шейново. Едно от големите предимства на кадастралните карти е, че всеки един имот има собствен идентификатор, който не позволява дублиране на имоти и злоупотреби с тях.