„Общинският съветник от БСП и председател на групата общински съветници „БСП – Лява България“ Пламен Караджов е закупил 6 общински имота почти на начално обявената тръжна цена. Придобивките се случват по време, когато е задължен към Общината с десетки хиляди левове по договор за наем на заведение в града“, това отговори кметът Галина Стоянова на питане на общинския съветник от ГЕРБ Галин Иванов. Проведени ли са тръжни процедури за продажбата на общински имоти в землилщата на селата Бузовград и Средногорово, кое е лицето, което е спечелило търговете, на каква цена и има ли конфликт на интереси лицето, закупило общинските имоти, са въпросите, които Галин Иванов е отправил и в резултат на което получава този отговор.

Според предоставената справка от Общинска администрация, за 6-те имота са проведени търгове с тайно наддаване. Трите търга са проведени през май 2015 година и цената на договора за всеки един от имотите, намиращи се в землището на с. Бузовград, е с 10 лева над началната цена. Останалите три имота са в землището на с. Средногорово. За два от тях търговете са проведени през юли 2014-а и са закупени на цени с 40 лева над началната тръжна цена. Един имот е закупен пред юни 2012 година на обявената цена. За трите имота в село Средногорово с площ 6026 кв. м са заплатени 4908 лева, а за трите имота в село Бузовград с площ 2109 кв. м са заплатени 1730 лева.

Освен това, в своя отговор кметът Галина Стоянова посочи, че фирма, свързана с Пламен Караджов, дължи на Община Казанлък 21 хиляди лева за неизплатени наеми от стопанисване на заведение.

„Ако БСП са толкова против продажбата на общински имоти, както твърдят, защо тогава техен представител се е възползвал от търговете? Означават ли действията на Караджов по придобиване на имотите, че той оценява като правилна политиката на Общината, а говоренето му по темата е популизъм, за да не си навлече гнева на своите колеги? БСП говорите за комисионни. Споделял ли е Пламен Караджов това виждане, когато си е купувал общинските имоти? БСП - общински съветник да каже колко плати и на кого за закупените от него имоти? Не на последно място от справката на Общината става ясно, че Караджов дължи пари на Община Казанлък – десетки хиляди левове. Питам тогава: С какви пари общинският съветник от БСП Пламен Караджов си пазарува общински имоти – със същите, които дължи на общината, ли? И вие дами и господа общински съветници от БСП, след като се представяте за морални стожери, разграничавате ли се от вашия съпартиец г-н Пламен Караджов или това е част от пропагандата на вашата партия?“, зададе още въпроси Галин Иванов от трибуната на Общинския съвет.

Пламен Караджов предложи в залата да се направи дебат по темата, но след гласуване от общинските съветници неговото предложение не бе прието.

След приключване на сесията на ОбС на 25 юли Пламен Караджов даде пред журналисти своето обяснение за имотите, които е закупил и които бяха обект на питането.

„Това е опит да се дискредитира опозицията и определен общински съветник. Купил съм тези имоти преди да стана общински съветник и преди дори да съм имал намерение да стана такъв. Тези договори, които са минали през търгове, аз публикувах още по време на предизборната си кампания през 2015 година и няма нищо скрито и няма никакъв конфликт на интереси. „Крупните“ имоти от 8.1 декара земеделска земя са закупени през 2012-2015 година. Като политическа сила през последните 4 години сме против продажбата на всякаква общинска собственост, а като обикновен гражданин съм имал правото да се явя на тези търгове. Опитват се да направят някаква препратка към мое участие във фирма, в която съм имал дружествени дялове. Тази фирма е минала през прокурорски проверки и съдебни решения – никъде няма Пламен Станимиров Караджов като свързано лице със задължения към Община Казанлък и конфлликт на интереси. През 9-те години на нейното съществуване аз съм бил 9 месеца управител. През останалия период друг се е занимавал с фирмата, имал съм лошия късмет да съм бил с неблагоразумни съдружници. Но фирмата е продължила да действа и след мен и да инкасира огромни обороти, видно по ДДС-декларациите...Това е дискретитираща атака по мой адрес с опит за вменяване на несъществуващи вини.“

Общо 37 точки включваше предпоследното заседание на ОбС-Казанлък в мандат 2015-2019 година. Точките в дневния ред бяха приети. От шестте питания, пет бяха от групата "БСП-Лява България", като на всички бе даден подробен отговор от кмета Галина Стоянова. Следващото заседание е на 26 септември 2019 година.