Това стана ясно днес, по време на дебатите за второ четене на бюджет 2016 на Община Казанлък. Близо 30 минути общински съветници, основно от БСП и ГЕРБ спориха по внесено предложение от групата съветници на БСп да отпадне таксата за децата, посещаващи детски ясли на територията на община Казанлък. Според предложенеито на социалистите, това щяло да помогне на родителите и "е добра и адекватна мярка в ситуацията на демографски срив". Предложението им бе нужните за освобождаването от такси на децата в детските ясли 128 хиляди лева годишно, да бъдат за сметка на парите за озеленяване и паркостроителство.

Близо 280 лева струва месечната издръжка на дете от 10 месеца до 3 години в яслите на община Казанлък. По 2,20 лева на присъствен ден заплащат родителите на децата от яслите или не повече от 40-44 лева за пълен месец. Между 200 и 300 са семействат, чийто деца посещават детски ясли на територията на община Казанлък. Предложението на БСП съветниците не събра нужното одобрение като гласове от страна на останалите им колеги и с 19 гласа " против" и 10 въздържали се, то не бе прието.С гласовете на всички присъстващи съветници, без тези на петимата старейшини от БСП-- или с 31 гласа "За", 5- "Против" и без нито един въздържал се бе приет на второ четене Бюджетът на Община Казанлък за настоящата финансова година. Той е в размер на 42 млн. 865 хил. 127 лева. Социалистите в Общинския съвет на Казанлък се подкрепиха бюджета с мотива, че той е "лишен от социална чувствителност и е бюджет на статуквото и привидната финансова стабилност".
От общия размер на бюджета на община Казанлък държавната субсидия е 24 млн. 832 хил. 981 лева. От местни приходи хазната в Казанлък ще трябва да осигури 18 млн. 32 хил. 146лв. Целевата субсидия за капиталви разходи ще е в размер на 795 хиляди лева.
През настоящата фиансова година се запазва размерът на местните данъци и такси за гражданите. Увеличават се средствата за здравеопазване, социални дейности, образование. Инвестиционната програма на община Казанлък за настоящата година е за 5 млн. 254 хил.лв. В нея са заложени обекти за строителство и улична инфраструктура, както и за проектиране. За асфалтиране на улици в града и населените места от общината ще се заделят общо 1 млн. 411 хиляди лева.
За погасяване на два банкови заема през годината общината ще трябва да плати 1 млн. 252 хиляди лева.
Кметът на Казанлък Галина Стоянова определи подготвения проекто-бюджет като „реално изпълним, балансиран, без натоварвания за гражданите“.

Като "реалистичен, изпълним и социален", го определи Драгомир Петков, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси в Общинския съвет на Казанлък и член на групата Експерти за Казанлък.