Нови такси за туристически услуги предлага общинска администрация

Снимка с Царица Роза ще струва от 10 до 20 лева, в зависимост от фотоапарата

Нови такси, уреждащи ползването на туристически услуги в обектите на община Казанлък, предлага общинска администрация на местния парламент. Това ще стане с изработения и внесен за разглеждане в постоянните комисии проект на Общината за промяна в Наредба 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. Проектът предстои да се разгледа на заседанието на Общинския съвет на 28 юли.

Аргументите за въвеждането на новите такси са направените значителни инвестиционни разходи за изграждане на туристическа инфраструктура, която изисква поддръжка и обновяване. Стремежът за развиване, обогатяване и популяризиране на община Казанлък като туристическа дестинация налага актуализацията на цените на входните такси и цени на услуги, предотавяне от различните културни институти, се казва в доклада, внесен от кмета Галина Стоянова. Според този документ, увеличението на цените е предложено от Консултативния съвет по култура и туризъм на заседанието му от 10 юни т.г.

Целта на предложените изменения е да се увеличат приходите на Община Казанлък и да се генерира ресурс с цел обезпечаване на бъдещото развитие на туристическите обекти.

Според предложените промени входът в ИМ „Искра“ и в новооткрития Музей на розата се увеличава двойно, като билетът за възрастни става 8 лева в постоянната експозиция на музея и в трезора, а в Музея на розата – 6 лева. От 8 на 20 лева скача пакетната цена за неорганизирани възрастни туристи, които могат срещу тази сума да разгледат постоянната експозиция в ИМ „Искра“, копието та Казанлъшката тракийска гробница, Етнографския комплекс и Музея на розата.

Предложението предвижда двойно да се увеличат и входните билети за оригинала на Казанлъшката гробница, като там цената става 40 лева за възрастни. За посещение в копието входът ще бъде 6 лева, ако промените получат одобрението на Общинския съвет. Същите цени се предлагат и за останалите социализирани могили - гробницата на Севт III, “Оструша“, Шушманец“, „Хелвеция“, „Грифони“. Пакетната цена за посещение на тези тракийски гробници, намиращи се извън Казанлък, става 20 лева за неорганизиран възрастен турист.
Промените дават и преференции – безплатно посещение за деца до 7 години, като и всеки последен понеделник от месеца - безплатно за казанлъчани.

Билетите за премиерните постановки на театър „Любомир Кабакчиев“ също имат леко увеличение и стават съответно по 5 лева за ученици и пенсионери и 10 лева за възрастни.


С по 5 лева нараства цената на входа за конкурса „Царица Роза“, като най-скъпите билети се предлага да са по 20 лева. Правостоящите ще плащат вече 5 лева, за да гледат шоуто.


Променят се в посока нагоре цените на седящите места по време на празничното Карнавално шествие в рамките на Фестивала на розата, които стават 20 лева, а на централната трибуна – 30 лева. За розоберите цените растат от 10 до 20 лева. Снимката с Царица Роза да струва 10 лева със собствен фотоапарат, а с професионален – 20 лева, предлага вносителят Община Казанлък. Двойно скачат и пакетните цени за туристически обиколки, като например тази, наречена „Опознай Казанлък със сърцето си“, която включва „Розобер и розоварене“ – ритуал в Казанлък, Лъвова чешма, Карнавално шествие, Етнографски комплекс, Художествена галерия плюс 3 къщи музеи към галерията, копие на Тракийската гробница и гробница на Севт III. Досега пакетната цена да се видят тези обекти е била 27 лева, сега се предлага цената да стане 50 лева.

В предстоящите Празници в Долината на тракийските царе екопоходът „По стъпките на траките“ до Мегалита ще струва 10 лева за вазрастни.

В проекта за изменение на Нарeдба 26 Общината предлага на съветниците и нови текстове, касаещи цени на услуги в създадения преди 1 година единствен в България Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства. Цените на входните билети да са 2 лева за възрастни и 1 лев за ученици, студенти и пенсионери. Деца до 6 години и хора с увреждания ще могат да посещават Музея на фотографията безплатно. Регламентирани са и други услуги, които музеят ще предлага, предвид изявания интерес към тях от страна на посетители и творци.

Проектът за изменение предвижда и въвеждането на такси за поставяне на млекомати в града, като цената е от 50 лв/кв. До 70 лв. за апарат, заемащ площ над 2 кв.м.
Въвеждат се промени и допълнения и в текстовете от Наредба 26, чл. 22, касаещи децата, настанени в центровете за настаняване от семеен тип, част от които са записани в детски градини и училища в Казанлък.