В Казанлък започва изграждането на единствения в Югоизточен регион Дневен център за лица с деменция, съобщи пресцентърът на Община Казанлък. Дневният център ще бъде изграден по проект на Общината по Оперативна програма „Региони в растеж“. Той ще бъде разположен на територията на общински имот в недовършената 2-етажна сграда, непосредствено до действащия Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов”- Казанлък.

Проектирането за изграждане на нова сграда на Дом за възрастни хора с деменция е разработено в 3 етапа през 2005 г. Още тогава Община Казанлък кандидатства за финансиране от Социално-инвестиционния фонд към Министерството на труда и социалната политика. Година по-късно е реализиран първият етап на стойност 391 148 лв. – 1-етажно крило, със стаи за потребители, със самостоятелни санитарни възли, дневна и столова част. Там към момента са настанени жените от Дома за деменция.

През 2008 г. вторият етап планира изграждане на сградата до груб строеж на стойност 499 596 лв. Година по-късно Фондът намалява средствата до 224 465 лв., а проектът за втория етап бива замразен поради закриване на източника на финансиране - Социално-инвестиционен фонд към социалното министерство. Обектът остава преходен за началото на 2010 г. В началото на първия мандат на кмета Галина Стоянова нейният екип подновява търсенето на средства за построяването на сградата. През годините обектът е предлаган за финансиране към различни източници, но без успех. Сградата остава незавършена, без покрив, започнал е процес на рушене.

В резултат на непрекъснатите търсения на възможности от страна на общинска адменистрация за довършване на обекта, са осигурени средства по ОП „Региони в растеж” в размер на 586 890,99 лв. От тях отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 553 163,00 лв., а собственият принос - 33 727,99 лв.

Дейностите по изграждането на центъра включват цялостно преустройство и реконструкция на първия етаж от сградата, където той ще се помещава. На втория етаж фасадите също ще бъдат затворени, ще бъде поставена дограма, външните стени ще бъдат топлоизолирани, ще бъде монтирана покривна конструкция. Новите зали и кабинети за работа ще бъдат оборудвани и обзаведени. Дворното пространство около сградата ще бъде облагородено за разходка, почивка и различни занимания и терапии за потребителите на Дневния център.

Дейностите трябва да бъдат осъществени за 24 месеца.