Избеснях. Точно така. Това е думата. При вида на снимките.

Не защото кой знае каква във финасово изражение е щетата, която е нанесена, от пометените с толкова много злоба и гняв, с толкова просташки манталитет две-три ограничителни колчета и един уведомителен знак, а защото в морално, в човешко, в гражданско изражение, щетата върху Доверието, Надеждата, Вярата, Доброто, Усилията да живеем иначе, е ОГРОМНА.

Онзи ден се смълчаха по време на откриването на същата тази отсечка и велоалея, всички присъстващи, при думите на един от най- заможните българи, Добромир Гущеров, когато каза, че толкова много лошотия сме натрупали в сърцата си,че добрите неща ни се струват абсурдни. И е бил много прав. Отчайващо прав. Непростимо прав.

За тези, които още не "включват" какво всъщност и къде се е случило / въпреки безалтернативното красноречие на снимките/, да обясним:

това е новата велоалея и част от новия път за Енина, до комплекс "Шампион". Това са онези 1 млн.лева общински пари, тоест наши и ваши, /за които едни други хора много бяха угрижени, че нещо се е пилеели и не отивали, където трябва/ и усилята на куп хора.

И очакванията на още по- голям куп хора. И исканията на още по-голям куп хора.

Оказва се обаче, че някой, на който пътя му се вижда тесен, законите не са му по-мярка, съзнанието му още не се е родило, е предпочел да си цапардоса предницата в името на "наказателната акция", само и само да покаже, че не му понася редът, повръща му се от хубавото, и ще е на неговата, т. е. хората, колчетата, пътят, трябва да се съобразяват с него. Който и да е той, и какъвто и да е .

Много могат да са въпросите по този повод, но в случая са излишни. Няма смисъл.

Много могат да са и критикарите на написаното или пък тези, които ще изредят стотици инженерни доводи, кой от кой "по-компетентен", за това как велоалеята и пътят трябвало да бъдат не така, ами иначе. Как размерът на платното не бил съобразен с еди - кое си и пречел на еди- какво си.

Как тази мярка, не е по онази мярка. И всичко ще е субективно. / Защото лошотията, злобата, вандалщината, мизерийката, са все субективни категории. /Знаете ли, че и това всъщност няма никакво значение. Единственото, което има значение, е тъжният извод, че Лошотията ни като хора е толкова много, че не можем да се зарадваме на Доброто.

Затова призовавам още утре местната власт, напук на всичко и всички, да възстанови вандалщината. Каквото и да й струва!

И ако трябва пак да реже лента!

За да покаже на Лошотията, че няма да стане на нейната.

Няма!

Нищо лично.