На 1 април 2024 година в Общинска библиотека „Искра” се открива изложба под заглавие „80 години от откриването на Казанлъшката гробница”

Преди 80 години, през пролетта на 1944 г. на върха на могилата в местността „Тюлбето” е оформено наблюдателно място за противовъздушната отбрана на град Казанлък. За да се защитят обслужващите го военни, се издава заповед за прокопаване на скривалище в основата на могилата. На 19 април военните попадат на входа на гробницата и уведомяват директора на музея в Казанлък Димитър Чорбаджийски – Чудомир. На следващия ден от Археологическия музей в София е изпратен Асен Василев, който прави първите фотографски и графични заснимания на гробницата. Така е открита световноизвестната Казанлъшка гробница, която през октомври 1979 г. на III-тата сесия на Комитета за световно наследство е включена в Листата на световното културно наследство и природно наследство под №44. По този начин Казанлъшката тракийска гробница става първият български паметник, включен в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство.

В изложбата са представени книги с изследвания на наши учени, посветени на Казанлъшката гробница, която е разположена в Долината на тракийските царе. Всички те са подбрани от фонда на Отдел Краезнание и могат да бъдат ползвани от посетителите на място.

Изложбата е на разположение до края на април в Читалня.