И през следващата учебна година най- голямата фирма в региона в областта на машиностроенето „Арсенал“, ще е основен обучител на учениците от дуалното обучине, в специализираните паралелки на ПГ „Иван Хаджиенов“ в града. Българо- швейцарският проект за професионално обучение ДОМИНО, навлиза в третата си година. Същността на проекта е усвояване на професиионални умения за конкретни професи на терен, в работна среда, с помощта на ментор – обучител, чрез съчетание и на учебен процес в училище.
Основната част от учениците от 11 и 9-ти клас, които се обучават в специалностите Мехатроника и Машини с ЦПУ, ще се обучават в цехове и заводи на територията на „Арсенал“. 21 ученика в профил Мехатроника от 11 клас ще усвояват специализирани производствени умения в „Арсенал“, други 15 в специалността машини с ЦПУ.
Освен в бившата военна фабрика, ученици от Професионалната гимназия- наследник на някогашния Механотехникум ще усвояват знания и в още няколко местни фирми, партньори по проекта за ударно обучение: „М+С Хидравлик“, „Гуала Клоужърс Тулс“, „Капрони“, както и в ЮМТ, където ще поемат също част от средношколците.
През новата 2017-2018 година в проекта за дуално обучение в казанлъшката Професионална гимназия „Хаджиенов“ ще бъдат приети общо 41 ученика: 19 в специалността ЦПУ и 22 в Мехатроника.
Популяризиране на положителния опит, добрите резултати на учениците, обучавани в проекта ДОМИНО, като начин за привличане и съживяване на интереса към професионалното образование, е нова задача пред фирмите- партньори и училищното ръководство на професионалната гимназия през новата учебна година, съобщи Владимир Чучумишев, член на групата Експерти за Казанлък и член на училищното настоятелство.

Българо- швейцарският проект за професионално образование, чрез дуално обучение ДОМИНО трябва да приключи през 2019. Дотогава се предвижда да бъдат обхванати общо 1 200 ученици в 15 професионални училища, както и десет професии. В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование. Специален Форум за дуално образование координира участието на всички заинтересовани страни за навлизането на дуалната система в българското образование – държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни институции и неправителствения сектор.

Проектът ДОМИНО се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Общата му стойност е 3 530 000 швейцарски франка, като 15 процента е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката.