Арсенал 2000“ АД в Казанлък

Търси да назначи
Специалист в отдел "Продажби"

Работата е по заместване чл.68 ал.1 т.3 от КТ.

Изисквания към кандидатите:

- Висше образование- бакалавър или магистър
- Задължително отлично владеене на английски и арабски език-писмено и говоримо
- Владеене на други чужди езици е голямо предимство

- Компютърна грамотност-МS Office,Internet
- Желателно е кандидатите да имат професионален опит в търговски отдели или фирми с международна дейност.


Фирмата предлага добро възнаграждение, добър социален пакет и възможности за професионално развитие.

Документи необходими за кандидастване :
- Aвтобиография
- Актуална снимка
- Мотивационно писмо

Лице за контакт: Гергана Маргаритова -тел. 0431 50000

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД.
Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.