Изчезват Георги и Димитър. Идат Марийка, Фанка и Шибел


Традиционните български имена все по- рядко се срещат сред новородените бебета в АГО отделението на Многопрофилната болница в Казанлък.
Считаните за традиционнидопреди петилетка имена като Димитър, Георги, Иван, Стефан, Николай, Гергана, Десислава, Виктория, Мария, стават все по-редки, за сметка на имена, които идват на тяхно място като: Фани, Фанка, Марийка, Христа, Йосиф, Зинка, Шибел, Начо, Сияна, Никол, Янко, Антон, Александър, Йоско и други.
Все по-чести стават и странните съчетания от три имена на новородените, в които на практика се отразяват социални, културни,етно и политически различия и времена, които раждат появата на граждани на Република България, със следните примерни имена- комбинации от рода на: Шибел Симеонов Господинов, Мелда Ангелова Минчева, Антон Мехмед Осман, Янко Али Александров, Христо Айше Мустафов, Александър Алиев Петров, Зоя Росицова Кирилова и други.


Все по-често имена, считани за традиционни за даден етнос, стават на практика мултикултурни. Такъв е примерът с името Янко и Зоя, Йован или Йосиф. Имена като Начко и Антон са изместили модните допреди 5-7 години Исус или Матей.

Не са модни и имената на герои от популярни сериали.
Вече не са новина имена от рода на: Стефан Цветелинов Сергеев, примерно или Божидар Зинков Арабаджиев.


От петилетка не е новина и майки за първи или втори път да стават девойки, чийто ЕГН-та започват с 0 и ....

Сред шармантните примери за миналата година в Казанлъшко е случай, при който жена, родена през 1987 година стана в рамките на 8 месеца едновременно майка на поредното си дете и баба на първородно внуче.


588 са родените бебета в Казанлъшката болница през минаата година, като основна част от тях са майки, живеещи в съседни на Казанлък общини. По- голяма част от новородените са момчета. 150 са бебета, записани като жители на община Казанлък, но са родени в други държави- основно Германия, Англия, Турция, Испания или САЩ.
Все по- често родителите напускат страната, заедно с бебето си, дни след раждането му и се заселват в държави, в които, по думите им „ дават повече пари за децата и майката не работи“.