Съветниците ще изберат новият обществен посредник на Казанлък

На заседанието на 25 април общинските съветници ще изберат новия обществен посредник в Казанлък. Временната общинска комисия за избор на местен омбудсман упълномощи Иван Гитев, в качеството му на председател, да изготви и внесе доклад до Общински съвет – Казанлък, с предложение за провеждане на избор на обществен посредник на Община Казанлък – избор измежду кандидатурите на Светослава Петрова и Мария Бресковска-Стоянова.
На 22 март двете кандидатки отговаряха на предварително утвърдени от комисията въпроси, за да има равнопоставеност. Дамите представиха и кратка мотивация за желанието си да заемат длъжността обществен посредник.