До края на август се удължава срокът на Техническата експертна комисия, която обследва причините за срутването на част от корпуса на казанлъшката Математическа гимназия. Съобщение за това е публикувано на официалната страница на Община Казанлък.
Срокът за работа на комисията се удължава със заповед на началника на Регионалната дирекция за национален строителен надзор -РДНСК -Стара Загора инж. Женя Пеева.
Като мотив за удължаването се посочват „обективни обстоятелства, които са попречили на назначената комисия да приключи работа в определения за това срок“ и настояване за това на членовете на Техническата експертна комисия.
Това е второто удължаване за месец и половина на сроковете за работа на специализираната комисия, която трябва да се произнесе за причините, довели до аварията с част от корпуса на училището. Първоначалният срок бе средата на юли, удължен впоследствие до 31 юли.
На заседанието си от 31 юли и след обстоен оглед, експертите са решили да бъде поискано удължаване срока на работа, предвид обстоятелствата, че авариралата част от сградата не е изцяло премахната, не е довършено укрепването на отделни части от носещата конструкция по нива в контактната зона с новопроектираната сграда, не е завършено разчистването и в резултат на това не може да се представи окончателно заключение на експертизата, както и протокол за проучване и документиране на аварията, приложение №3 от Наредба №1/2007г. за обследване аварии в строителството.
В срока, определен за работа на експертната комисия /31 юли/, е извършено временното укрепване на авариралата сграда и е започнато премахване на компрометираните строителни елементи при взети изключителни мерки за сигурност и недопускане последващи срутвания. Взети са проби за геоложки доклад, работи се по обследване на сградата и техническата експертиза, пише в съобщението на РДНСК- Стара Загора.
Част от единия от двата корпуса на сградата на ПМГ „Никола Обрешков“ в Казанлък рухна в края на юни, по време на изкопни работи за изграждане на пристройка, която трябваше да се превърне в Нацинолен център за природо-математически науки. За целта правителството отпусна от бюджета си почти 500 хиляди лева.
Сградата на казанлъшката Математическа гимназия е от 1965 година, пристроявана допълнително с нов 3-ти етаж на авариралия корпус в началото на 2000 година. За новата учебна година в училището ще учат 699 ученика от 5 до 12 клас. Те обаче ще започнат учебната година в корпус на ПГ „Иван Хаджиенов“, със заповед на просветния министър проф. Тодор Танев. Бившият Механотехникум ще приюти казанлъшките математици до пълната реконструкция на и възстановяване на авариралата част от сградата. Това със сигурност обаче няма да стане до края на тази година.