Проф. д-р инж. Ивайло Ганев, директор на Технически колеж – Казанлък, към Технически университет - София, с равносметка и приветствие по случай Деня на българската просвета и култура и славянската писменост

Скъпи казанлъчани, драги студенти, на 24 май по традиция честваме делото на двамата равноапостоли Свети Кирил и Свети Методий и правим равносметка на постигнатото в областта на образованието и културата. Обстановката, в която днес правим това, е много по-различна от тази, в която нашите предци и ние сме отбелязвали досега този най-светъл празник. За съжаление, няма да има весела ученическа глъчка, а „Върви, народе възродени“ ще звучи над празни площади. Коварната пандемия постави на изпитание целия свят, в т. ч. и образованието като водещ елемент в съграждането на всяко проспериращо общество.

Наложи се за няколко дни да променим коренно системата на обучение в Колежа – преминахме изцяло в електронна среда и занятията се водят в реално време. При това най-важното е, че се постига пълноценно усвояване на преподавания материал. Интензивността, както на преподаването, така и на изпълнението от студентите на поставените им задачи, в много случаи дори е по-висока от тази при присъствените занятия. Повечето използвани платформи за обучение в електронна среда дават също и допълнителен инструментариум, който подпомага преподавателите и студентите по време на занятия. Учебните часове се водят по разпис и при висока посещаемост, установена не само от „влезлите“ в занятията, но и от активното им участие в тях. Възхитен съм, както от преподавателите – някои от тях са с над 30-годишен преподавателски стаж, така и от студентите. Те, изправени пред предизвикателствата на времето, успяха за броени дни да влязат в новия ритъм и новите реалности.

Всичко това ми дава увереността, че нашите първи абсолвенти на Технически колеж – Казанлък, ще се справят отлично на предстоящите държавни изпити. Този випуск завинаги ще остане в историята на Техническия колеж в Казанлък. Това са хора, които имаха смелостта да са първите обучавани студенти в току-що създадения колеж, а сега са на прага да завършат в една много сложна обстановка. Искрено съжалявам, че те няма да имат своя нормален първи абсолвентски бал. Но, съдейки по досегашните резултати от обучението им, мисля, че повечето от тях вече гледат към бъдещото си развитие в магистърска степен и ще могат да отпразнуват с абсолвентски бал завършването й. Ние като ръководство също виждаме тази перспектива за най-добрите студенти и в момента се разработва учебна документация за продължаването на тяхното обучение в ТУ -София, с активното съдействие на „Арсенал“ АД, „М+С Хидравлик“ АД и други предприятия от град Казанлък.

Студентите от първи и втори курс в никакъв случай не отстъпват на своите колеги – абсолвентите,и прекрасно се справят с обучението си, така че и в тях виждам бъдещи водещи специалисти в областта на машиностроенето.

В момента стартираме новата кандидат-студентска кампания. Разбира се, и тя ще е подчинена на общата ситуация в страната и ще се проведе в дистанционна форма. Въпреки определени трудности се надяваме, както всяка година,и през тази да има значителен интерес към обучението по машиностроене в града на розите.

Безспорно е, че пандемията от коронавирус е бич и изпитание за цялата човешка цивилизация. Но тя и ни провокира към преосмисляне на множество дейности, които считахме за рутинни, катализира промяната на част от тях в съответствие с новите обективни реалности, накара ни да преминем много бързо в ерата на съвременния дигитален свят. Уверен съм, че Колежът ще излезе от тази пандемия още по-силен и по-успешен!

Позволете ми да пожелая на всички студенти, преподаватели и служители на Технически колеж - Казанлък, на всички казанлъчани, да са здрави и силни!

Успех на всички!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !