Предвиждат актът за раждане да заменя личната карта, до издаването на нова
Документ за раждане да е равносилен на документ за самоличност. Това предвиждат предложения за промени в Закона за българските лични документи (ЗБЛД), представени за обществено обсъждане. Новости се планират и при издаването на шофьорската книжка.
Актът за раждане ще служи за доказване на самоличност, когато е загубена, унищожена или открадната лична карта. Това ще важи само при подаване на заявление за издаване на нов документ за самоличност.
Други промени предвиждат възможност шофьорската книжка да бъде издавана ускорено, за три работни.
Сега ускорената услуга се ползва при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат.
С промените се предлага да се разшири обхвата на тази услуга, като се добавят и случаите на:
• първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория;
• подмяна на книжката поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория;
• възстановяване на правоспособност, след като на водача са били отнети контролните точки;
• възстановяване на правоспособност, след като водачът се е отказал от категории.
Законодателите защитават тази мярка със статистиката, че за девет дни са били подадени 2025 заявления за ускорено издаване на шофьорски книжки.
Издадената в чужбина шофьорска книжка може да бъде сменяна с българска, без да се иска копие на документ за завършено образование, гласят други промени.