200 училища в страната са с нови директори, след проведените конкурси за позициите, като 13 от тях са в област Стара Загора. С тях са сключени вече трудови договори, информират от РУО – Стара Загора.

В община Казанлък са назначени двама директори. На ОУ "Кулата" за директор е назначена Донка Симеонова, която е била временно изпълняващ до момента, а за директор на ОУ „Васил Левски“ в Бузовград - Лиляна Алтънска.

В близката до Казанлък община Павел баня са назначени директори също на две училища. В село Александрово директор на ОУ „Христо Ботев“ е Иванка Блажева, а в ОУ „Генерал Скобелев“ в село Скобелево - Николина Кадиева.

Конкурси за директори бяха обявени в 276 училища в цялата страна, а кандидатите за тях бяха близо 400.

Още при подаването на документи стана ясно, че за 33 училища няма желаещи да заемат длъжността. За други 43 е имало кандидати, но те не са се представили добре и училищата остават с временно изпълняващи длъжността директори до ново провеждане на конкурс. Анализът на резултатите показва, че 7 души са с 90 и повече точки. Кандидатите с най-високи резултати са от 7 области в страната (Бургас, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Русе, София-град и София-област). Най-много са кандидатите с общ резултат в диапазона от 60 до 79 точки.

Източник: divident.eu