Напусна ни Райна Широва

Внезапно и без време, от този свят си тръгна дългогодишният журналист Райна Широва. Тя беше гласът на Общинското радио в Казанлък в най-хубавите години на тази медия. Тя беше репортерът в общинския вестник „Искра“ в неговите най-силни времена, когато вестникът „кипеше“ от новини и излизаше в няколко издания седмично. Тя беше колегата, на когото можеш винаги да разчиташ, човекът, готов винаги да помогне, приятелят, който ще ти даде най-точния и правилен съвет и ще те подкрепи в трудните мигове.

Райна Широва имаше онази „закваска“ на старите казанлъшки фамилии, която я открояваше, правеше я аристократ по дух и поведение. Интелигентна, с тънко чувство за хумор, с изострена сетивност към несправедливостта, последователна, принципна. И най-важното – пряма, винаги с позиция, която изказваше аргументирано, без да се страхува или притеснява.

Макар и да се оттегли от активна журналистическа дейност, Райна Широва до край остана вярна на своя роден Казанлък – вълнуваше се от всичко, което става в града, коментираше го с неподправена емоция и съпричастност.

Скърбим за теб, Райне!

Поклон пред Светлата ти памет!

Поклонението е на 29 март 2022 г., вторник, от 12.30 часа в Ритуалната зала на Гробищен парк-Казанлък.