Казанлъшката полиция с над 50 процента разкриваемост на престъпленията
Разкриваемостта на престъпленията през изминалата 2016 година се е увеличила средно с 14,48 процента, като за Районното поилецйско управление в Казанлък този процент надхвърля 16. Докато през 2015 година са били разкрити едва 35,92 процента от извършените престъпления в района, през 2016 са разкрити извършителите на повече от половината извършени деяния.

Това става ясно от направения отчет за дейноста на Областна дирекцияна МВР – Стара Загора.

Дирекцията посочи, че са разкрити всички 7 умишлени убийства, регистрирани през периода, 6 от 7 опити за убийства, 2 от 2 опита за изнасилване и 84,62% от извършените блудства (11 от 13). През 2016 г. благодарение на професионално проведени голям обем оперативно-издирателни мероприятия са разкрити и 3 случая на непредумишлени убийства, настъпили в следствие на пътно-транспортно произшествие, при които водачите са напуснали местопроизшествията и са се укрили.

През изминалата година в областта са регистрирани общо 4688 престъпления, което е с 69 броя повече от регистрираните в предходната година престъпления (4619). Коефициентът на престъпност на 100 000 жители се е увеличил от 1295,00 през 2015 г. на 1314 през 2016 г. за ксметка на това всички районни управленияна територията на област Стара Загора отчита увеличение на разкриваемост на извършените деяния.

Много добър резултат е постигнат при противодействието на грабежите, които са с 10 по-малко спрямо 2015 г., а разкриваемостта през 2016 г. е 59,26% при средна разкриваемост за страната 46,46%. Общата разкриваемост на посегателствата върху моторни превозни средства в област Стара Загора е 4 пъти по-висока от тази за страната - отчетени са 44,87% разкрити престъпления при национлано ниво от 11,27%.

В значителна степен е подобрена бързината на разследването, чрез образуване на бързи и незабавни производства, което води и до бързо правораздаване.

Полицията отчете, че като цяло средата за сигурност на територията, обслужвана от ОДМВР – Стара Загора, се е подобрила, което се дължи както на работата на самите служители, така и на доброто взаимодействие с останалите органи.