Какво да можем, за да си намерим работа ?

В следващите 3-5 години най-търсени ще са машинните инженери и висшисти с електроника и електротехника


През следващите 12 месеца бизнесът в България най-много ще търси специалисти с квалификация по следните професии: шивач, заварчик, оперативен счетоводител и машинен оператор.
Сред специалистите с висше образование най-търсените в следващата година ще са машинните инженери.
Това показват резулатите от второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от работна сила.
Данните от проучването бяха оповестени на специална среща в Областната управа на Стара Загора от Янко Дуков, директор на Дирекция „Регионална служба по заетост“, Хасково.
Проучването е проведено в периода 1 август - 20 септември тази година.
Анкетата, съдържаща 11 въпроса, са попълнили и 200 работодатели от Старозагорска област, по-голямата част от които развиват бизнеса си в сектор „Индустрия“.


От проучването става ясно, че над 76 процента от работодателите са заявили, че срещат затруднения при намирането на работна сила.
В по-дългосрочен план – от 3 до 5 години, отново най-търсени се очертава да бъдат средните специалисти в областите машиностроене, металообработване и металургия и висшистите с електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство.
Анкетите показват също, че през следващите 6 месеца нов персонал ще търсят само 22,1 % /всеки пети/ от отговорилите на въпросите работодатели.


На въпроса кои са най-важните и необходими знания и умения, които трябва да притежава персоналът в една фирма или организация,
89.3 процента от анкетираните са посочили на първо място уменията на служителите и работниците за самоконтрол и дисциплина.Като най-важна компетентност, която трябва да притежава един служител, е посочена възможността за свободно общуване на български език.