Търсят се рекорден брой сезонни работници

Рекорден брой сезонни работници за земеделие се търсят към 19 май 2020 година. Свободните работни места са обявени от Бюрото по труда в Казанлък. В общата бройка са включени и 147 позиции от неговите филиали в региона. За 49 от всички 517 души се осигурява транспорт от Казанлък и Павел баня.

Съгласно разпоредбите, бюрата по труда обявяват списък на свободните позиции без оповестяване на работодателя и неговия адрес. От трудовата борса в Казанлък информират: „Клиентите на Дирекция "Бюро по труда" - Казанлък, могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа”.

Сред свободните позиции за специалисти с висше образование преобладават медицинските кадри.

Търсят се общо петима лекари – по образна диагностика, нефрология и вътрешни болести, лекар без специалност и специализант по анестезиология и интензивно лечение. Свободни са позициите за 11 медицински сестри, 5 акушерки, 1 техник на медицинска техника, 1 магистър-фармацевт и 1 помощник-фармацевт. Свободни места са обявени за 15 души със средно образование за шивашката промишленост.

За 6 работници със средно образование и технически познания и умения в сферата на машиностроенето също са обявени свободни позиции на трудовата борса. Търсят се още 1 тракторист, машинни оператори за пералня, за конци и прежди, за машини, за изработване на текстилни изделия, шиене, огняри, бояджия, водачи на селскостопански машини, общи работници. Само едно е обявеното свободно работно място, подходящо за човек с трайни увреждания – за работа в консервната промишленост.