Износът на етерични масла от България се забавя значително през първата половина на 2023 г. Пазарът на масла, различни от цитрусовите и ментовите, се сви през 2022 и продължава низходящата си тенденция и през 2023. Това сочат данни от последното изследване на „Интели Агро“ относно производството на етерично маслени култури и масла през 2023, цитирано от Economy.bg.

Според проучването, причините за това са както свръхпроизводство и презапасяване, така и високата потребителска инфлация в Европа и САЩ. Секторът отчита като заплаха и предстоящите промени в европейската регулаторна рамка (CLP, REACH). Благодарение на усилията, които България положи в Брюксел, заплахата засега е избегната, но възможността за негативен развой остава и се отлага във времето.

Секторът на розовото масло подобрява значително финансовата си позиция. По-високите цени на международния пазар спрямо периода 2018-2021 дават възможност за повишаване на изкупните цени на розовия цвят в страната и мотивира стопаните да подобрят грижите за насажденията. Тези признаци дават основание за известно стабилизиране и подобрение в бранша. Причина може да се търси и в относително по-слабото производство в България, както и в проблемите, които срещат производителите в Турция. Остава обаче проблемът с работната ръка и конкуренцията за нея, което се явява основен лимитиращ фактор за производството на цвят за в бъдеще. От бранша продължават да настояват за промени в Закона за розата и алармират, че контролът остава занижен. Наблюдава се сериозно разминаване в данните на Министерство на земеделието и храните, което говори за сериозни пропуски в така действащия Закон за розата.

Секторът на лавандуловото масло обаче се сблъсква със сериозни предизвикателства, като намалено търсене и низходящи тенденции в износа. За първото полугодие на 2023г. износът е с 40% надолу в обем при по-ниски цени спрямо 2022 г. Площите намаляват с 45 хил. дка за година. Очакванията са тази тенденция да се задържи и през 2024г. Търсенето на вътрешния пазар намалява драстично и много от традиционните изкупвачи са свили в пъти преработените обеми лавандулов цвят. Там, където сделки все пак са сключени, изкупната цена на лавандуловия не покрива разходите на земеделските производители и отливът от сектора се очаква да продължи. Високите запаси от нереализирана продукция оказват негативно влияние и върху пазара на нишови масла (Б. ред. - нишови култури са тези, които се отглеждат в по-малки количества, но добре да вървят за експорт в други страни, където са популярни. Такива са соята, рапицата, лещата, бобът, просото, нахутът, шафранът и др. ).

Големият бум от периода 2016-2019 (2-5 пъти над обичайните площи) е последван от срив в производството при повечето нишови медицински и ароматни култури, като лайка, маточина, хизоп и др. и този срив продължава да се наблюдава и през 2023 г. Очакванията са процесът на излизане на производители от сектора на етерично-маслените култури да продължи и през 2024, докато площите се стабилизират на здравословни нива. Подобни процеси ще се наблюдават и при преработвателните мощности, които са твърде много при настоящите пазарни реалности.

Източник: Economy.bg