Традиционният Технофест на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” в Казанлък се проведе на новоизградената Алея „Успяваме заедно”, която символизира връзката между учебното заведение и неговите партньори от страна на бизнеса. Най-сериозно рамо за изграждане на алеята, която заема внушителна площ от двора на училището, оказа „Арсенал” АД. От страна на компанията бе направен проектът от архитект Георги Костадинов, както и бяха извършени строителните дейности по цялостното оформление на пространството и монтирането на съвременни осветителни тела. 150 метра е само главната алея, а към нея има няколко странични. Началото е поставено от самото училище по проект по ПУДООС, но впоследствие идеята значително се разширява и от малко място с една пергола се стига до огромно пространство, прекрасно оформено и осветено нощем. Тук признателните хаджиеновци са поставили табели на фирмите партньори на гимназията. Директорът на училището Мариана Демирева специално подчерта приноса на всички подкрепящи ги фирми и най-вече на „Арсенал” за изграждане на новата придобивка.
Осмото издание на Технофеста събра заедно фирми от община Казанлък, ученици от основните училища в града и гости от учебни заведения във Велико Търново и Плевен.

По време на техническия фестивал се проведе конкурсът „ТехноФен“ - състезание по природни науки и състезание по забавна електроника. Но както винаги, най-голям интерес предизвика състезанието по разглобяване и сглобяване на автомат на „Арсенал “АД. Тук най-бърз и сръчен бе Калоян Чешмеджиев от 11 "г" клас, специалност „Мехатроника, следван от двама ученици от 10 "в" клас, специалност „Машини и системи с ЦПУ” – Ремзи Панчар и Дениз Брахъмчев. Призьорите получиха специални подаръци от „Арсенал”, връчени им от инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование, квалификация и кариерно развитие” в дружеството. За добрата организация на атрактивната надпревара заслуга имат инж. Любомир Здравчев, конструктор в Завод 1, и инж. Радослав Попов, технолог в същия завод, които през цялото време напътстваха участниците в състезанието, както и инженер-конструкторът Николай Куцаров и инж. Петко Кърлешев.

Конкурсът за млади изобретатели „ТехноФен”, в който участниците демонстрираха различни технологии, креативност и талант, бе спечелен Огнян Кирилов от 11 „а“ клас и неговото изобретение за визуално рисуване. Втора награда бе присъдена на Даниел Христов от 12 ‚а“ за неговия аудиоусилвател, а на трето място се нареди Теодор Пашов от 9 „в“ клас, измайсторил модели на строителна техника.

Технофестът на Механотехникума е единствен в региона и с всяка година привлича все повече участници и гости.