Площадката за компостиране на растителните отпадъци на станцията в местността „Каракос“ ще бъде разширена с още четири ленти от армиран бетон. Това заяви Теменужка Люцканова, директор на Общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, което стопанисва съоръжението. Станцията за компостиране е изградена през 2018-та, първоначално дейността и се извършва от външна фирма. През 2022-ра, с решение на общинските съветници неин стопанин става Общинското предприятие.
Станцията е разположена на площ от 14,176 дка, а площадката където се извършва самото компостиране е 4715 квадратни метра, от които бетонирани са 2970 квадратни метра. Тук се транспортират биоразградими отпадъци като клони, листа, плодове и зеленчуци от казанлъшките борси. Благодарение на компостирането, тези отпадъци се превръщат в качествена и естествена тор, която се използва от отдел „Озеленяване“ за подхранването на зацветените пространства и тревните площи в Казанлък. Този процес има и още едно предимство, растителните отпадъци не отиват в Регионалното депо край Ракитница, като по този начин се спестяват и значителни средства, тъй като за тези количества не се заплаща определената такса за депониране, а напротив, полученият компост се използва за нуждите на градското благоустройство.
Г-жа Люцканова апелира към казанлъчани, да не смесват растителните отпадъци с останалите от бита, тъй като по този начин се налага допълнителното им сепариране, което води до повече разходи. Тя съветва гражданите, ако няма в близост определено място за изхвърляне на растителна маса, то по-добре ще е тя да се постави до контейнерите, а не вътре в тях. Така, служителите на чистотата ще ги вземат отделно и ще се спази разделното събиране.
На компостиращата станция са постъпили 382 тона биоразградими отпадъци, от които е са получени около 130 тона компост, чието качество е проверено и сертифицирано от акредитирана фирма. Това е най-добрия атестат за работата на екипа на агрономите Любомира Мишева (н-к на „Озеленяване“ в Общинското предприятие) и Нели Кафалиева, които пряко ръководят дейността на станцията.
Технологията включва два етапа. Първият продължава от 4 до 12 седмици, при него микроорганизми чрез ферментация са причината за биологичното разграждане. Температурата в този период не трябва да превишава 70 градуса, а биомасата се разбърква първоначално три пъти седмично. При повишаване на температурата се извършва оросяване. При вторият етап, до получаването на крайния субстрат се поддържа, по същия метод, температура от 35-40 градуса. Цялата технология се описва стриктно от Нели Кафалиева, а от РИОСВ упражняват редовен контрол. „С разширяването на площадката за компостиране намеренията са да се удвои обема на обработваните растителни отпадъци“, сподели Теменужка Люцканова.