В най-голямото машиностроително предприятие в България – „Арсенал“ АД в Казанлък, продължава действието на Колективния трудов договор (КТД), който бе подписан и регистриран през юли 2017 година. С Допълнително споразумение действието на Договора се удължава с още една година – до юли 2021 година. Допълнителното споразумение е подписано от генералния директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев – за работодателя, и от председателите на двата синдиката в предприятието – Атанас Бозов за СК на КНСБ и Любомир Лалев – за ФСО на КТ „Подкрепа“.

Анексът към КТД в „Арсенал“ е съществен елемент в последователната социална политика, провеждана в предприятието, твърдят и от двете преговарящи страни по документа. Освен че са залегнали редица благоприятни клаузи за работещите, Договорът продължава да действа и в условията на световна пандемия, която е изпитание за икономиката на всяка държава по света, категорични са синдикалистите. Преподписването на КТД безспорно е огромно предимство за работниците и служителите – синдикални членове и присъединени към Договора, тъй като този документ е основополагащ в отношенията между работодателя, от една страна, и работещите в дружеството – от друга. Колективният трудов договор урежда редица важни въпроси, като трудовата заетост, професионалната квалификация и ориентиране, трудовите възнаграждения, работното време, отпуските, битовите условия, социалните придобивки, отдиха, бонусите, безплатния транспорт, ползването на редица привилегии и други, като записаните клаузи за работещите са по-добри от залегналите в Кодекса на труда.

По думите на Сергей Сяров, ръководител направление „Организация и ефективност на труда“ в „Арсенал“ АД, член на групата по преговорите по КТД от страна на работодателя, с подписването на Допълнителното споразумение всички досега съществуващи договорености се запазват в пълния им вид и обем, което говори за много доброто взаимодействие между ръководството на дружеството и синдикалните организации на неговата територия. Той уточни още, че от 16 март т.г., за времето от обявяване на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка у нас, са запазени всички договорени между двете страни клаузи.

От страна на работодателя в преговорите са участвали Янко Костадинов, директор „Финанси и икономика“ на „Арсенал“ АД, Любомир Чернев, ръководител направление „Икономически анализ и прогнози“, Сергей Сяров, ръководител направление „Организация и ефективност на труда“. От страна на синдикатите са участвали Атанас Бозов, председател на Синдикалния комитет на КНСБ, Любомир Лалев, председател на Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“, и представители на двете синдикални организации.

Анексът към КТД на „Арсенал“ АД е регистриран в Инспекцията по труда в Стара Загора. Действието му се удължава до 7 юли 2021 година.