От 6 август 2020 година Община Казанлък отваря електронната система за кандидатстване за детските ясли и детски в града. До 17 август, включително, родителите могат да направят регистрация онлайн в електронната система на Община Казанлък за желаната детска ясла, както и на място в детските заведения. Електронната система за прием на деца в детските градини също е отворена от днес.

Възможността родителите да подадат електронно документи за кандидатстване за техните деца в детска ясла се предлага за първи път, след успешната практика при кандидатстване в интернет в детските градини и яслените групи към тях. Правилата и критериите са идентични с тези за приема в детските градини.

Датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на класирането, което ще бъде обявено на 20 август. В същия ден ще започне и записване на приетите деца, до 28 август, включително. Приемът в детските ясли ще става поетапно от 15 септември 2020 г., по предварително изготвен от директора на детското заведение график, но не по-късно от 45 дни от записването.

На територията на град Казанлък функционират четири дневни детски ясли - № 4 “Пролет”, № 5 “Детелина”, № 6 “Надежда” и № 8 “Васил Левски”, с обновена материална база и квалифициран медицински персонал.

За децата от 10-месечна до 3-годишна възраст може да се кандидатства и за свободните места в яслените групи към детските градини.

Родителите имат възможност да кандидатстват за място в детска ясла периодично през годината, съгласно утвърдения график за електронен прием. За 2020 г. в графика са заложени още два приема – през месеците октомври и ноември, за запълване на незаетите места.