Областната дирекция на МВР обяви конкурс за разследващи полицаи ОДМВР – Стара Загора, обяви конкурс за назначаване на държавна служба на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване – РУ – Казанлък“;
- младши разследващ полицай в РУ – старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност

Сектор „Разследване – РУ – Раднево и РУ – Гълъбово“
- младши разследващ полицай в РУ – старши разследващ полицай в РУ – 2 (две) вакантни длъжности.

Специфични изисквания:
1. Да не са навършили 41 години към датата за обявяване на конкурса;
2. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър, съгласно чл.42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование
2.1 Области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки; Сигурност и отбрана;
2.2 Професионални направления: Право, Национална сигурност (АМВР)
Документи се приемат всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в сградата на ОДМВР – Стара Загора с адрес гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16 и тел. 042 665 579

Срокът за подаване на документи е 27 ноември 2023 г., включително.