17 млади художници от казанлъшката школа по изобразително изкуство “Арт линия“ проведоха творческата си практика заедно техните ръководители – художниците Ваня Запряннова и Росен Дончев, в китните български села Лещен и Ковачевица. Създадените картини творците подредиха в изложба, която представиха пред туристи в къщата за гости “Родопски кът”. Малките творци и техните ръководители стягат изложба с платната от творческия пленер и в Казанлък, която ще бъде представена през м. май в Литературно-художествен музей ”Чудомир”.Творческият пленер на възпитаниците на школа “Арт линия” в Лещен и Ковачевица е реализиран по проект “Мобилност и развитие – България”, финансиран от Национален фонд „Култура”.