С допълнителен трансфер от 450 хиляди лева по бюджета на Община Казанлък през декември 2020 година, с Постановление на Министерски съвет, бе осигурено финансиране за ремонт и изграждане на велоалеи на територията на общината. Три са велосипедните алеи, по които се работи в момента - от Казанлък до Крънско ханче, от Казанлък до Бузовград и в посока село Розово. Дейностите по първата от тях - ремонт и обновяване на съществуващата алея, са на приключване.

Изграждане на велоалея Казанлък - Бузовград, сн. Иван Бонев

Според предоставената през декември миналата година информация, допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.

Още един участък за велосипедисти от Казанлък в посока север ще продължи да се изгражда тази година. През м. юли 2020 година бе даден старт за изграждане на два нови обекта, част от проекта „Светът на траките“. Един от тях е велоалеята до град Шипка, която ще свърже велоалеята между градовете Казанлък и Крън с новия туристически комплекс, а вторият включва строителни и реставрационни дейности по съхраняване на тракийската гробница „Оструша“. Велоалеята между градовете Крън и Шипка е с дължина близо 7 километра. Работата е главно от западната страна на пътя от Крънското ханче.